У пошуках простору (творчість Івана Небесника-молодшого)

Іван Небесник
«Кружка Есмарха»
Фрагмент експозиції «Континіум», 2012

Чи може музика стати кольором, а настрій мати реальну форму? Відповіді на ці питання вдасться підгледіти у творчості молодого ужгородського художника Івана Небесника-молодшого. Точка прикладання хисту мистця має надзвичайно широкий спектр: живопис, графіка,
фотографія, інсталяція і навіть теорія та історія мистецтва. Наш герой є яскравим представником закарпатського художнього осередку, який не лише творить у руслі актуальних тенденцій, але й бере активну участь у формуванні культурного середовища рідного краю. Сміливий експериментатор і водночас вдумливий філософ, художник створює різноманітний світ образів, де залежно від виду мистецтва, до якого він звертається, змінюється й напрям естетичних пошуків. Та очевидно, що у втіленні творчих задумів майстер прагне до простоти й лаконічності, шукаючи конкретні вислови, які, утім, дають глядачеві чимало сенсів та почуттів.

Іван Небесник,
Руслан Тремба
Фрагмент експозиції
«Кружки Есмарха» «Мініатюри: ноктюрни», 2013

Задля кращого розуміння духовного ґрунту, на якому зростав творчий погляд Небесника, потрібно відзначити високу концентрацію інтелектуальної сили в його оточенні, і найперше – у сім’ї художника. Батько Іван Небесник-старший є непересічною постаттю у світі мистецтва, адже у 2003 р. саме за його ініціативи та підтримки колективу Ужгородського коледжу мистецтв ім. А. Ерделі заклад було реформовано в Закарпатський художній інститут, який у 2016 р. отримав статус академії. Він став першим ґрунтовним дослідником творчості Адальберта Ерделі та видав про нього монографію, а також започаткував проведення щорічних науково-практичних конференцій «Ерделівські читання». Саме в
Закарпатській академії, що на той час була ще коледжем, здобув свою першу художню освіту Небесник-молодший на відділенні художньої кераміки під керівництвом визнаних майстрів Й. Пала, В. Петрецького, Л. Аверкієвої. Другу освіту отримав у Львівській національній академії мистецтв за спеціалізацією графічний дизайн у відомих педагогів Б. Сороки, В. Косіва, Б. Пікулицького. Сьогодні сам мистець теж викладає у новоствореній Закарпатській академії мистецтв, передаючи західноукраїнські художні традиції молодому поколінню творців.
Початок творчого формування І. Небесника припав на 1990-ті рр., час загальної демократизації культури, коли на мистецькій арені Закарпаття з’являється такий вид художньої організації, як артгрупа. «Ліве Око», «Поптранс», друга хвиля 2000-х: «Кружка Есмарха», «Шапка», «Відкрита група»… – з’являються експериментально налаштовані об’єднання, які, використовуючи постмодерністську естетику, прагнуть до виходу за межі канонів модернізму та соцреалізму. На рівні з презентованими творами важливу роль починає відігравати ідея, концепція, сам експозиційний простір. У зв’язку з політичною ситуацією та певною ізольованістю такий (уже звичний у світі) досвід став для Закарпаття новим.

Іван Небесник
Без назви. Із проєкту
«Кружки Есмарха» «Ї», 2012
Полотно, акрил

Співзасновником однієї з таких артгруп другої хвилі з провокативною назвою «Кружка Есмарха» (2009–2015) і став І. Небесник. До складу об’єднання ввійшли випускники ЛНАМ та коледжу мистецтв ім. А. Ерделі В. Мельничук, О. Сусленко, Р. Тремба. Підхід «Кружки Есмарха» можна охарактеризувати як гібрид між пізнім модернізмом, що не поривав з пластичною цінністю твору, мінімалізмом та концептуалізмом. Практика групи допускала поєднання мистецьких творів та спонтанного включення у виставковий простір (використовуючи його деталі та структуру). Першим вдалим, на думку І. Небесника, проєктом колективу стала квартирна виставка «Континуум» у Львові (2012 р., пізніше це місце легалізується як «Галерея на Єфремова, 26»). Головною ідеєю тут виступив модерністський постулат В. Кандинського про музичність та абстрактну природу візуального мистецтва. Полотна різних геометричних форм, виконані у відтінках сірого, розміщені в просторі, стали тонким натяком на витвори мистецтва, замасковані під об’єкти інтер’єру. Не менш знаковим став проєкт «Мініатюри: ноктюрни», що відбувся в рамках фестивалю «Березневі коти» 2013 р. в культовій ужгородській галереї «Коридор». Увесь простір виставки був наповнений різними посланнями для глядача, що являли собою великий ребус із гумором на тему модернізму. Одним із найвиразніших представлених експонатів став епатажний твір І. Небесника, виконаний у співавторстві з Р. Трембою, – занурений в умивальник класичний бюст, що став немовби символом прощання з модернізмом.
Урешті, «Кружка Есмарха» прийшла у своїй візуальній мові не до радикальної інсталяції чи енвайронменту, а швидше до театрального розуміння простору. На виставці «Прогноз погоди» (2013 р., «Галерея на Єфремова, 26»), вже було передчуття подальшої кризи групи у зв’язку з відмовою від продукування проєктів у ключі постмодерністських «ізмів». Окрім чистих аркушів на стінах і розподіленого простору – за рахунок меблів, – не було жодних вказівок і пояснень для прочитання. Того самого дня у львівській галереї «Дзиґа» відкрилася ще одна виставка артгрупи «Рецепти лікаря Есмарха». Експозиція цієї виставки мала вигляд чи то складу, чи то майстерні бутафорного відділу в театрі. Підсумовуючи спадок групи, І. Небесник визначає її роль як ще однієї ланки між новою хвилею концептуального мистецтва (від
2000-х рр.) та традиціями, що вийшли з модернізму [2].
Отже, з одного боку, бачимо соціально налаштованого художника з багатим досвідом роботи у творчому колективі. Участь у проєктах «Кружки Есмарха» привела мистця до розуміння виставкового простору з розміщеними в ньому об’єктами як єдиного живого організму, що разом із почуттями та реакціями глядача створюють щось на кшталт театральної сцени. Водночас бажання винести відчуття естетики за межі мистецького твору та відійти від конкретного зображуваного об’єкта на користь просторовості та стихійності знайшли своє втілення також за межами проєкту, а саме у живописних пошуках. У роботі над полотном художник досліджує природу взаємодії основоположних засобів виразності живописного мистецтва, залишаючись сам на сам зі стихією кольору.
У своїх роздумах про сюжетність власних творів І. Небесник відзначає: «В живописі жодних задумів існувати не може, це пустота, викид енергії, і хто з цим не мириться – страждає. Тривалий час я проводив паралелі з тим, що відкрив класик модернізму В. Кандинський, і серед багатьох послідовників розвинув Б. Іно – це музикальність візуального твору, намагання передати те, чого насправді немає у картині, – глибину, як специфічний простір. По суті – це фікція, котру художник намагається створити і поселити в неї свідомість глядача. Мистець намагається показати начебто свій внутрішній світ, хоча насправді показує світ новий та ілюзорний, проте магнетичний, у випадку удачі» [1].
Світ абстрактних образів І. Небесника захоплює таємничою гармонією колірних площин, майже тактильним відчуттям фактури. Кожне полотно є медитацією, що відбувається спочатку всередині самого художника й під час творення через його пензель емоційний стан набуває конкретної форми. Навіть самі назви композицій – «Вправи» (2011, 2016), «Живопис для середнього класу», «Після всього» (обидві – 2017 р.) – залишають глядачеві простір для вільного сприйняття, спілкування сам на сам із твором без інтелектуальної участі автора. Найперші та найсильніші враження під час сприйняття полотен справляють різноманітність і змістовність колірних рішень. Таке сміливе поєднання контрастних кольорів може бути прочитане і в традиційному контексті, адже багатобарвність, яскравість колориту – виразна риса закарпатської живописної школи. Художник кладе фарбу густо, пастозно, часом навіть рельєфно, що буквально змушує полотно «кипіти і вирувати». Фарба в руках мистця стає квінтесенцією енергії, її фізичним проявом, а колір надає цій енергії певного емоційного забарвлення. Невичерпним джерелом натхнення для І. Небесника є музика, яку він прагне перекласти на мову живопису. Музика діє на свідомість моментально, збуджуючи уяву; подіб­ного ефекту намагається досягти художник у своїх творах. Він ніби пропонує відчути, як загуслий у фарбах звук вібрує в різних тональностях, то вибухаючи високими нотами, то затихаючи. Важливу роль у загальній композиції відіграють також ахроматичні площини, стаючи «тлом» або «простором», у якому звучить «звук».
Головним завданням мистецтва І. Небесник вважає дослідження й виявлення можливостей простору, як специфічної величини, у якій перебувають усі об’єкти. Пошуки просторової глибини художник продовжує здійснювати, залучаючи такий художній засіб, як фотографія. Направляючи об’єктив камери майже впритул до об’єктів переднього плану, мистець, однак, обходить їх і фокусується на другому плані, таким чином намагаючись закцентувати увагу саме на взаємодії площин у просторі, у якому перебувають ці об’єкти. На перший погляд, сюжети фотографій видаються абсолютно випадковими: стіна в під’їзді, нога в капці на тлі килима, фрагмент ікони на стіні. Проте саме завдяки цим звичним для кожного побутовим елементам життя, за задумом автора, інтелектуальна складова свідомості повинна «заснути», а самий простір, таким чином, повинен стати явним і відкритися для глядача. Водночас зафіксовані речі постають своєрідними символами, що відображають фрагменти повсякденного життя середнього прошарку населення.
І насамкінець. Неможливо обійти ще одну сферу реалізації І. Небесника – мистецтвознавство, адже цей рік став етапним, і, нарешті, заповнена прогалина в історії вітчизняного мистецтва: побачила світ монографія дослідника «Графічне мистецтво Закарпаття: етапи розвитку, стилістичні особливості (друга половина XX століття)» [3].
Роль творчості мистця в молодому мистецькому житті Закарпаття та й України загалом є дуже важливою. Свого часу разом із артгрупою «Кружка Есмарха» І. Небесник задавав тон художній культурі Львова та Ужгорода. Його мистецтво інтелектуальне, змушує думати й розшифровувати закладені в нього культурні коди, відсилає до витоків живописної традиції, водночас – емоційне, дає глядачеві широке поле для рефлексій і переживань. А пошуки майстром простору й настрою як цілком реальної субстанції та спроба передати їх мовою мистецтва народили на світ чимало виразних естетичних
образів.

Примітки

  1. Інтерв’ю автора з Іваном Небесником від 27.03.2020.
  2. Небесник І. І. Коротка історія колективних практик у візуальному мистецтві Закарпаття. Українська академія мистецтва. 2016. № 25. С. 172–183.
  3. Небесник І. І. Графічне мистецтво Закарпаття: етапи розвитку, стилістичні особливості (друга половина ХХ століття). Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2020. 117 с.

Цифровий всесвіт Степана Рябченка

Степан Рябченко
Сфера, 2019
Led екрани, комп’ютерна
анімація, звук

Степан Рябченко стрімко увірвався в український сучасний мистецький процес. Поєднавши архітектурну модель мислення з художньою образністю й цифровими технологіями, молодий мистець одразу завоював поціновувачів на сучасному артринку не лише в Україні, а й далеко за її межами.
Молодий Рябченко ще зі студентських років умів давати волю думкам, фантазуючи й збагачуючи їх мистецькими новаторськими ідеями. Художник згадує: «Пам’ятаю, в кінці другого курсу ми отримали цікаве завдання – спроєктувати будинок архітектора. По суті, проєкт передбачав створення будинку для самого себе, і це особливо сильно хвилювало мою фантазію і викликало бажання створити щось особливе. Тим паче в історії часто траплялося, що особисті будинки творців ставали маніфестом їх подальшої діяльності або ж одними з найцікавіших робіт в контексті їхньої творчості. Так було з Френком Гері, Костянтином Мельниковим, Філіпом Джонсоном і іншими видатними майстрами. Я довго працював над цією темою, і плодом моїх пошуків став сюрреалістичний образ, який був схожий на скульп­туру, висічену з каменю, з великим вікном у вигляді ока, крізь яке світло потрапляло в робочу зону майстерні. Протилежна сторона фасаду була покрита дзеркальним склом і наповнювала будівлю світлом. Для мене це образ нашого життя, в якому людина живе між своїми мріями і реальністю».
З перших студентських проєктів було зрозуміло, що талановитого Степана Рябченка цікавить образне мислення, а якщо частка абстрактного навіть і присутня, то лише як деталь або доповнення до образу, яким він зацікавився. Ці ідеї вилилися відразу в оригінальні студентські проєкти – «Будинок архітектора» (2006), «Сільський клуб» (2007), «Музей сучасного мистецтва» (2009), «Куб Ахілла» (2010). За них художник отримав архітектурні премії. Паралельно автор розробляв цифрові рельєфи з розрахунком на їх матеріалізацію в контексті своїх архітектурних проєктів, але в кінцевому результаті вони оформилися в окрему серію творчих композицій «Калейдоскоп» (2007). Водночас були створені серії «Електронні вітри» (2008), «Комп’ютерні віруси» (2008) та «Герої» (2009). До останньої ввійшли такі твори, як «Лимонні курчата врятуються…» (2009), «Смерть Актеона» (2009) та «Спокуса святого Антонія» (2010). Потім почалися презентації творів на виставках і перші продажі.
Найактивнішим стартом для художника став початок 2010-х рр. – його участь у різного роду конкурсах та групових проєктах. С. Рябченко продовжує активно використовувати у творчості цифровий інструментарій, розвиваючи свою художню практику та ідею синтезу мистецтв.

Степан Рябченко
Спокуса святого Антонія, 2010
Цифровий друк

Активна експериментальна праця, нові творчі роботи давали змогу бути запрошеним до участі в масштабних проєктах сучасного мистецтва. Серед найзнаковіших – «Restart» (2009), «Поза системою» (2009), участь у виставці «Топ-10 сучасних художників Одеси» в галереї «Hudpromo» (2010), «Ті, що прийшли у 2000-ні» у Центрі сучасного мистецтва М17 (2010), Аrt Kyiv Contemporary (2010). Перемога в основ­ній програмі й додаткова нагорода за «Візуалізацію образу» в Чернівецькій трієнале абстрактного мистецтва «Aрт-Акт» (2010) – ці ініціації С. Рябченка відкрили широкі перспективи для розвитку й реалізації творчих задумів.

Степан Рябченко
Судний день, 2016
Цифровий друк

Наступні роки дали стабільну участь художника у провідних національних проєктах сучасного мистецтва. Сформувалася чітка співпраця художника з провідними галеристами, кураторами й дилерами – А. Димчуком, О. Титаренком, В. Бурлакою, О. Соловйовим та І. Абрамовичем. Цифрові композиції і просторові артоб’єкти С. Рябченка були бажаними на престижних мистецьких локаціях держави, на аукційних продажах. Досить важливою подією стала участь у фіналі Pinchuk Art Prize (2011), де на художника звернула увагу мистецька спільнота столиці і він здобув ще ширшу популярність… Отже, усі знакові події в Україні у сфері сучасного мистецтва не обходилися без участі цифрових інсталяцій і скульп­тур С. Рябченка. Назвемо кілька найважливіших: «Незалежні» (2011, куратор – О. Соловйов), «Міф. Українське бароко» (2012, ку­ратор – Г. Скляренко), Міжнародний фестиваль сучасної скульптури «Kyiv Sculpture Project» (2012, куратори – К. Тейлор, Х. Фебі), Міжнародне бієнале сучасного мистецтва «Arsenale» (2012, куратори Д. Еліот, О. Соловйов), «Велике й Величне» (2013, куратори – О. Соловйов, О. Мельник, В. Величко, І. Оксаметний) та ін.
Наступні кроки всезагального успіху й вихід на міжнародну сучасну артарену підтверджують слова художника: «Буквально відразу ж нас чекав Лондон. Ігор Абрамович організував проєкт українського мистецтва в галереї Саатчі. На виставці “Сучасні українські художники” брав участь мій комп’ютерний вірус “Chameleon”, який після закінчення виставки придбав у колекцію фонд Дмитра Фірташа. А в 2014 р. відбувся масштабний проєкт “Передчуття. Українське мистецтво сьогодні”, який курували Ігор Абрамович, Олександр Соловйов, Андрій Сидоренко та Марина Щербенко з нашого боку, а також директор галереї Саатчі Найджел Херст, який спеціально прилітав в Україну для відбору робіт та знайомства з художниками…».

Проєкт аеропорту в м. Одеса

Після цього були Москва, Нью-Йорк, Братислава, Варшава…
Сьогодні основне кредо власного мистецького розвитку Степан Рябченко вбачає у взаємодії нових технологій і власної фантазії, межі між реальним та віртуальним світом та дослідженні оновленої природи мистецтва. У своїх інсталяціях, скульптурах і цифрових роботах автор створює масштабну оповідь про цифровий всесвіт зі своїми ідеями, героями й новою міфологією.
2019 рік приніс неабияке визнання молодому Степанові Рябченку. Спочатку – перемога в міжнародному конкурсі на найкращу ідею скульптури-символу повітряних воріт для Міжнародного аеропорту «Одеса». Його скульптура «Сфера» буде реалізована та встановлена біля нового терміналу аеропорту. «Сфера» – це проєкт інтерактивної скульптури, що складається з led-панелей, які утворюють досить великий сферичний екран.

«Сфера – універсальний символ і одна з найдосконаліших форм, що містить у собі цілий світ. У цьому контексті сфера служить втіленням і Земної кулі, що відкриває всі свої навіть найвіддаленіші куточки перед мандрівником, і сонця; і символізує обриси першої літери слова “Одеса”, втіленої в об’ємі. Різноманітність сенсів відбивається в постійно мінливому вигляді об’єкта – за рахунок спеціально створеної авторської комп’ютерної анімації, яка повсякчас варіюється», – розповідає автор.
Цього ж року С. Рябченко став фіналістом найбільшого міжнародного конкурсу, який зараз проходить в американському штаті Флорида, у м. Тампа, також на дизайн аеропорту. З-поміж фіналістів такі титани сучасної артсцени, як Рефік Анадол, Еліс Айкок, Джейсон Брюджес та ін. Завданням конкурсу є створення величезної роботи для Tampa International Airport, який уже перебуває в активній стадії реконструкції і до 2023 р. стане одним з найбільших аеропортів.
С. Рябченко зазначив: «Я створив свою наймасштабнішу і технічно складну цифрову роботу в жанрі комп’ютерної анімації зі звуковим супроводом, спеціально написаним моїм братом Сергієм Рябченком. Він створив просто приголомшливу сучасну цифрову музику, яка дуже збагатила мою візуальну частину». Чекаємо оголошення результату журі конкурсу й пишаємося українським мистцем.
Молодий (32-річний) український художник Степан Рябченко знайшов себе в сучасному українському мистецтві; більше того, завдяки його творчим потугам українське contemporary знають і шанують на престижних світових майданчиках.
Успіху Тобі, друже!